INFORMACJA MA WIELKIE ZNACZENIE GOSPODARCZE

Ułatwia podejmowanie decyzji w technicznym tego słowa znaczeniu.

 

MOJE ŹRÓDŁA INFORMACJI:

 • internet - łącznie  z zasobami internetu "głębokiego" (strony www, fora internetowe, listy dyskusyjne)
 • prasa, telewizja, radio
 • bazy danych
 • książki (w tym zasoby bibliotek internetowych)
 • specjaliści oraz eksperci z różnych dziedzin

 

OFERTA SKIEROWANA DO:

 • gazet, portali internetowych
 • przedsiębiorców
 • handlowców
 • działów reklamy i marketingu
 • agencji reklamowych
 • działów sprzedaży
 • biur podróży, agencji turystycznych, indywidualnych klientów branży turystycznej
 • kancelarii prawnych
 • uczniów, studentów

 

ZAKRES INFORMACJI:

 • informacje faktograficzne
 • informacje na strony www
 • literatura fachowa
 • informacje gospodarcze - krajowe (o firmach, produktach, dostawcach, itp)
 • informacje branżowe (o targach, wystawach, itp)
 • partnerzy handlowi - RP (porównywanie ofert, ocena konkurencji)
 • organizacje, stowarzyszenia, fundacje i instytucje
 • dane teleadresowe
 • dane statystyczne
 • ustawy, rozporządzenia i akty normatywne
 • publikacje naukowe, literatura, materiały do prac naukowych
 • bibliografie