Zawód infobrokera - profesjonalnego pośrednika w wyszukiwaniu i ocenie informacji - zaczął kształtować się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, powstał w wyniku specjalizacji bibliotekoznawstwa i rozwoju technik przesyłu i transmisji informacji. Usługi tego typu najbardziej popularne są w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, ale w wielu innych krajach infobrokerzy również znajdują bardzo dużo klientów. W Stanach Zjednoczonych zawód brokera informacji pojawił się, kiedy w bibliotekach na dobre zagościły kopiarki i komputery. Łatwość dostarczania poszukiwanych materiałów stała się źródłem zmiany sposobu myślenia o charakterze działalności informacyjnej. Bibliotekarze zdali sobie sprawę, że prowadzona przez nich działalność informacyjna może mieć duże znaczenie dla biznesu, a także, że działalność ta może zmienić swą naturę na działalność komercyjną. Biblioteki z natury nie pobierają opłat za pomoc w poszukiwaniu informacji, dlatego oczywistym stało się, że infobroker powinien działać jako niezależny podmiot gospodarczy. Po kilku latach niezależni brokerzy informacji zaczęli odczuwać potrzebę wymiany doświadczeń i integracji. W 1987 roku 26 podmiotów ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Ameryki Południowej powołało do życia organizację The Association of Independent Information Professional, która rozpoczęła działania na rzecz konsolidacji środowiska oraz ustalania standardów działania. W tamtym czasie powstały pierwsze firmy infobrokerskie takie jak: Rice University's Regional Information (R.I.C.E.) i Information Unlimited.

Obecnie AIIP skupia około 700 członków na całym świecie. Stowarzyszenie każdego kwartału publikuje własny biuletyn informacyjny, organizuje także coroczne spotkania członków AIIP, prowadzi elektroniczne dyskusje na tematy związane z poszukiwaniem informacji. Prowadzone są także szkolenia podczas targów i wystaw, gdzie najbardziej doświadczeni specjaliści dzielą się swoja wiedzą. W USA stowarzyszenie jest traktowane jako reprezentant profesji związanej z informacją i dlatego blisko współpracuje z producentami baz danych i innymi dostarczycielami źródeł informacji w celu usprawnienia i ułatwienia pracy jej członków.

Europejscy infobrokerzy mają swoje stowarzyszenie – The European Information Researchers Network (EIRENE), liczące około 65 firm. Special Librares Association (SLA) - to stowarzyszenie bibliotekarzy i specjalistów informacji z siedemdziesięciu krajów. American Society for Information Science and Technology (ASIS) skupia specjalistów informacji profesjonalnej, poszukuje nowych teorii, technik i technologii zdobywania informacji. Society of Competitive Information Professionals (SCIP) jest organizacją specjalistów zajmujących się profesjonalnie zbieraniem informacji o konkurencji (wywiad gospodarczy).